Firma - Čechová Marcela, Neratovice

Odpovědný zástupce: Čech Oto

Firma byla založena již v roce 1990. Od té doby se zabývá jak opravami, tak i rekonstrukcemi železničních tratí, přejezdů, pojezdových drah točen a přesuven na tratích ČD, tak i vleček a likvidací porostu. Zároveň provádí činnost provozovatele vleček, včetně zajišťování Úředního povolení a na některých vlečkách zabezpečuje pouze dohlédací činnost v souladu s vyhl. č. 177/95 Sb. Vyřizuje podklady k rušení vleček včetně realizace na klíč.

Firma disponuje externími pracovníky, kteří jsou zdravotně a technicky způsobilí k zajištění stavební a technické činnosti:

  • projektant
  • stavbyvedoucí
  • řidič speciálního vozidla
  • zámečník výhybek
  • pracovník řízení sledu
  • vedoucí posunu
  • mistři
  • traťový dělník

Firma vlastní drobnou mechanizaci na údržbu železničního svršku a spodku. Těžkou mechanizaci si objednává u spolupracujících firem.

Oprávnění ke stavební činnosti na železničním svršku a spodku má na základě živnostenského listu, zápisu do obchodního rejstříku a profesní způsobilosti.Provozování drah na základě Úředního povolení.

Úvod :: Profil firmy :: Fotogalerie :: Reference :: Kontakt
(c) 2008 Designed by dcc